OJIGI TOKYO

オジギソウ

オジギソウ

2014.10.01 : 2014年度のグッドデザインアワードで、OJIGI TOKYOの重箱がグッドデザイン賞を受賞しました。